Ceol Na Locha 2013

Ba mhaith le coiste Ceol na Locha buíochas ó chroí a ghabháil le chuile dhuine a thug cabhair

agus cúnamh dúinn ag eagrú féile na bliana seo, dóibh siúd a d’fhreastal ar na ranganna,

ceardlann agus na imeachtaí eile a bhí ar siúl mar pháirt don féile. Buíochas do na múinteoirí a

d’eagraigh na seisiún ceoil ins na tithe tábhairne áitiúil agus buíochas speisialta do urraithe na féile.

Ealaí

n na Gaeltachta, An Comhairle Ealaíon Baile Átha Cliath, Foras na Gaeilge agus an Roinn

Ealaíon i gComhairle Contae Mhaigh Eo.

Beidh féile 2014 ar siúl ón 11-15 Lúnasa.

Ceol na Locha 2014 will take place from the 11th-15th August
Roinnt Grianghrafanna - thíos - ó Fhéile Ceol na Locha ó 1999 go 2012

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012